NAHALSAN WEBSITE for Customer satistification

وب سایت جدید نهالسان  افتتاح شد 

امروزه حجم عظیمی از فعالیت های اقتصادی در محیط مجازی اینترنت صورت می گیرد . بسیاری از شرکت ها به منظور جذب بهتر مشتریان از این عرصه استفاده می کنند زیرا استفاده از محیط مجازی اینترنت کمک می کند شرکت ها بتوانند به شکل مستقیم و سریع و راحت تر و با هزینه کمتر با مشتریان خود در ارتباط باشند.با گسترش رقابت در بازارهای اینترنتی و پیچیده تر شدن این بازارها وظهور تکنولوژی های جدید در این عرصه نیاز به استفاده از نیروی متخصص در زمینة تجارت الکترونیکی و بازاریابی اینترنتی بیش از پیش احساس می گردد.ما اطلاعات کامل دستگاههای قابل عرضه را در محیط مجازی جهت بررسی مشتریان قرار داده تا بدین وسیله سهولت انتخاب و اطلاعات لازم قبل از مراجعه جهت عقد قرارداد خرید ایجاد گردیده و رضایت مشتری به طور کامل فراهم شود .

Contact Us

 • Address:
  No. 10, Second St., Derakhti St., Andisheh Between phase 1 & 2 , Shahriyar-IRAN
  Tel: (+98-21) 65533200-02
  Fax: (+98-21) 65533203
 • Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Follow us :

Certificates